เช่ารถตู้น่าน

เช่ารถตู้น่าน

เช่ารถตู้น่าน

รถตุู้พร้อมคนขับ vip 9 ที่นั่ง ราคาวันละ 1,800 บาท ไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
ทำงาน 08.00-18.00 น. รวม 10 ชม. ค่าล่วงเวลาชม.ละ 100 บาท

รถเก๋ง 4 ที่นั่ง พร้อมคนขับ ราคาวันละ 1,500 บาท ไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
ทำงาน 08.00-18.00 รวม 10ชม. ค่าล่วงเวลาชม.ละ 70 บาท

รับจองตั่วเครื่องบิน ค่าบริการรายการละ 200 บาท ค่าบริการโอนเงินรายการละ 40-100 บาท

รับจองโรงแรมที่พัก ค่าบริการรายการละ 100 บาท

 

ลูกค้าเลือกประเภทที่เหมาะสม จองรถที่ท่านสนใจโดยโอนเงินมัดจำ30% หลังจาก 7 วันโอน70%
แจ้งชื่อ/ที่อยู่/เบอรติดต่อ และแนบบัตรประชาชนถ่ายสำเนา


 

ชื่อบัญชี : นายบุญบัวอิ่น
เลขที่บัญชี : 608-2-17428-2
ธนาคาร : ทีเอ็มบี(ทหารไทย)
สาขา : ท่าวังผา

เช่ารถตู้น่าน , เช่ารถตู้น่าน ราคา , เช่ารถตู้น่าน ราคาถูก , เช่ารถตู้น่าน แนะนำ , เช่ารถตู้น่าน บริการดี , เช่ารถตู้น่าน พร้อมคนชับ , เช่ารถตู้น่าน พาเที่ยว , เช่ารถตู้น่าน จัดทัวร์ , เช่ารถตู้น่าน ทัวร์ , เช่ารถตู้น่าน กรุ๊ปทัวร์ , เช่ารถตู้น่าน เหมา , เช่ารถตู้น่าน เหมาทัวร์ , เช่ารถตู้น่าน พาเที่ยวในประเทศ , เช่ารถตู้น่าน พาเที่ยวต่างประเทศ